Catinels Yvette Izha
Klubb-junior Champion 28/1 2017
Cert 28/1 2017 Ll skansved
Cert 15/10 2017 Aars